Een resultaat waar we trots op zijn: 179 matches

< Ga terug

De tweede Beursvloer Ede trok op Valentijnsdinsdag ruim 200 personen naar Cultura. In het zeer goed gevulde Atrium ontmoette aanbod en vraag van ondernemend en maatschappelijk Ede elkaar en dit resulteerde in een schitterend resultaat van 179 matches. De maatschappelijke waarde van de uitgewisselde mensen, materialen en expertise bedraagt ruim 140.000 euro en daarmee is de wens voor een derde Beursvloer in 2019 geboren.
Knipperend van succes
Lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties stapten na de opening van Burgemeester Cees van der Knaap vanaf 16.15 uur onbevangen op elkaar af. In honderden korte speeddates bespraken de deelnemers onderling of ze vraag en aanbod konden uitwisselen. Als twee partijen elkaar vonden ontstond een match die officieel werd vastgelegd op een matchformulier inclusief een tegenprestatie als antwoord op het aanbod. Na de bekrachtiging van de match door Van Putten Van Apeldoorn notarissen kregen beide partijen een knipperend hart. Anderhalf uur matchen en vele matches later vormden deze lichtgevende harten een prachtig schouwspel.
Een jaar vol verbinding
De digitale thermometer waarop het aantal matches live te volgen was schoot tijdens het evenement omhoog en liep uiteindelijk door tot 179 matches. Hoewel de beurzen gesloten bleven, werd elke match omgerekend naar een geldbedrag. Op de Beursvloer wordt dat ‘de maatschappelijke waarde’ genoemd. Deze bedroeg ruim 140.000 euro. De matchmakers krijgen een jaar de tijd om de gesloten matches daadwerkelijk ten uitvoer te brengen en op deze manier draagt Beursvloer Ede een flinke steen bij aan de verbinding van het bedrijfsleven met het maatschappelijke veld in Ede.
Het speelveld voor win-win
Projectleiders Angelique Ottens en Matthijs Vertegaal weten waarom een Beursvloer altijd leidt tot succes? “In de eerste plaats ontmoeten de deelnemers van de Beursvloer elkaar in een positieve ambiance en zijn ze heel bewust naar Cultura gekomen om iets voor elkaar te betekenen. Bedrijven willen betrokken zijn bij het Edese en werken aan hun naamsbekendheid. Organisaties worden steeds ondernemender om hun organisatiedoelen te bereiken. Veel meer vanuit hun eigen kracht dan vroeger. En zo ontstaat een geweldig speelveld waar iets voor elkaar te betekenen op basis van win-win heel normaal wordt. Het aantal deelnemers en matches spreekt voor zich.”
Een greep uit de matches
We geven u graag een beeld van de gesloten matches. Het Leef- en Leercentrum sloot met wethouder Meijer een match voor het gebruik van een bakfiets voor hun klussendienst. Boschland Accountants heeft een aantal prachtige matches gesloten en gaat onder andere Samenstede voorzien van advies over een nieuwe opzet voor de organisatie. Grasspecialist Barenbrug gaat met bewoners van Careander op stap naar het Dolfinarium en zo waren er nog 176 meer. En niet te vergeten, tegenover ieder aanbod stond een tegenprestatie van de ontvangende partij.
Zichtbaar
Een maand na het evenement neemt de organisatie contact op met de deelnemende organisaties met de vraag of er al contact is geweest. Is men misschien al voor elkaar aan de slag gegaan? Zo ja, dan vraagt de projectorganisatie van Beursvloer Ede om dit zichtbaar te maken, bijvoorbeeld door een foto of video in te sturen. Op deze manier kan de organisatie tijdens een volgende Beursvloer laten zien hoe er invulling is gegeven aan de 179 matches. ‘Belangrijk’, vinden de projectleiders, ‘het dient als bewijs en stimuleert om een volgende keer weer tot een groot aantal matches te komen.’ 


Foto: Gemeente Ede in gesprek met de Alzheimerstichting op Beursvloer Ede (Fotograaf: Jaap de Leeuw)

Beursvloer 2023 | Ontwerp: Digital Analog | Ontwikkeling: Schmeits websolutions